Slide Team Leasing


Czym jest Team Leasing? Team Leasing to zapewnienie przez Crestt całego zespołu Specjalistów. Powiedz nam, jakimi kompetencjami możemy pomóc Twojej firmie? W skład dedykowanego zespołu zawsze wchodzi doświadczony leader, który efektywnie prowadzi zespół w realizacji powierzonego zakresu zadań. Decydując się na Team Leasing, wprowadzasz do projektu nowe doświadczenie oraz know-how z projektów realizowanych w różnorodnych otoczeniach technologicznych. Model oparty o rozliczenie czasu pracy podobnie, jak w przypadku Body Leasing, z tą różnica, że Crestt dostarcza cały zespół specjalistów. Ma zastosowanie w projektach o większej skali bez określonego zakresu. Dedykowany zespół posiada dokładnie te kompetencje, których brakuje w Twoim projekcie. To eksperci z doświadczeniem popartym pracą w różnorodnych projektach, które wniesie spojrzenie z innej perspektywy.
Model współpracy jest skalowalny. W miarę rozwoju projektu, może go wesprzeć coraz większa liczba specjalistów.
Jak działa? Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). biuro@crestt.pl +48 22 416 00 60 Zespół zrekrutowany przez Crestt trafi do Twojej firmy i wesprze realizowane projekty, a Ty skoncentrujesz się nad jej dalszym rozwojem. Team Leasing jest przeznaczony dla organizacji bez względu na jej rozmiar, ponieważ zespół jest dedykowany potrzebom.
Definiujesz cele Team Leasing, a następnie rozliczasz je w preferowanej formie – time&material, koszt za spring, koszt za miesiąc, koszt zgodnie z KPI.
Przeprowadziliśmy setki procesów rekrutacyjnych. W kilkudziesięciu polskich i zagranicznych firmach pracują programiści, analitycy, testerzy, project managerowie, którzy pierwszą rozmowę rekrutacyjną odbyli właśnie z nami. Jeśli tworzysz zaawansowane produkty, w których liczba zadań przerasta liczbę pracowników, wspólnymi siłami możemy zbudować zespół.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie
Partnerstwa

Referencje
MODEL WSPÓŁPRACY