Slide Managed Services Czym jest Managed Services? Rozwiązanie dedykowane utrzymaniu oraz obsłudze procesów, aplikacji, hurtowni danych. Skalę usługi dostosowujemy do Twoich potrzeb. Dzięki zastosowaniu Managed Services zredukujesz koszty i poprawisz efektywność działań bez konieczności rozbudowy zespołu specjalistów IT w Twojej firmie. W tym modelu bierzemy odpowiedzialność za ustalony uprzednio, powtarzalny zakres współpracy np. utrzymanie aplikacji lub systemu. Gwarantujemy tym samym optymalizację procesów oraz redukcję kosztów. Nie musisz angażować wewnętrznych specjalistów do czasochłonnych, a niezbędnych zadań, ale skoncentrować ich potencjał na rozwoju produktu.
Model Managed Services sprawdza się doskonale jako długofalowa forma współpracy.
Jak działa? Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). biuro@crestt.pl + 48 22 416 00 60 • Zapewniamy ciągłość działania rozwiązań.
• Ryzyko utrzymania odpowiedniego zespołu zarówno pod względem liczebnym, jak i kompetencyjnym spoczywa na nas.
• Twój zespół skoncentrowany jest na rozwoju projektu, nie poświęcając czasu na operacyjne utrzymanie już wdrożonych rozwiązań.
• Przewidywalny miesięczny koszt oraz odpowiednie SLA usługi utrzymania pozwala na efektywniejsze wykorzystanie budżetu na innowacje lub prace rozwojowe wspierające biznes.
• Ty zyskujesz możliwość adaptacji najlepszych praktyk od dostawcy.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie
Partnerstwa

Referencje
MODEL WSPÓŁPRACY