Slide Body Leasing Czym jest Body Leasing? Decydując się na Body Leasing, możesz w bardzo krótkim czasie wzbogacić zespół o dedykowanego specjalistę, którego kompetencje zwiększą efektywność pracy w projekcie, a tym samym zoptymalizują koszty. Może być to zarówno osoba o kompetencjach miękkich, jak i osoba techniczna. Nie musisz na stałe, a możesz jedynie projektowo uzupełnić swój zespół o specjalistę ze ściśle określonym stosem technologicznym.
Model polegający na rozliczeniu dokonywanym w oparciu o czas pracy. Dedykowany dla projektów bez ściśle zdefiniowanego zakresu. Umożliwia powiększenie obecnego zespołu o kompetencje specjalisty, który wzbogaci projekt swoim doświadczeniem popartym pracą w różnorodnych obszarach. Zaangażowanie może być krótko- lub długofalowe.
Body Leasing sprawdzi się, kiedy dokładnie wiesz, jakich kompetencji brakuje w Twojej firmie. My z pewnością wypełnimy tę lukę.
Jak działa? Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). biuro@crestt.pl +48 22 416 00 60 • Cechuje nas bardzo skuteczna selekcja kandydatów. Nie wybierasz z setek CV, tylko z kilku rekomendowanych przez nas, które pasują do profilu.
• Niejednokrotnie zrealizowaliśmy proces rekrutacyjny pod presją czasową. Reagujemy na zgłaszane potrzeby w bardzo krótkim czasie - z reguły odpowiadamy już kolejnego dnia od przesłania zapytania.
• Przeprowadzamy wstępną weryfikację kompetencji kandydata, minimalizując tym samym ryzyko niedopasowania do projektu. Sprawdzamy doświadczenie z technologiami, jak również osobowość oraz motywacje Kandydata.
• Zrealizowaliśmy setki rekrutacji w różnorodnych, w tym wąskich obszarach kompetencyjnych.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie
Partnerstwa

Referencje
MODEL WSPÓŁPRACY