Slide Celonis PARTNERSTWA Głównym produktem firmy Celonis jest Celonis Process Mining Core - to rozwiązanie pozwalające na pełną wizualizację oraz analizę dowolnego procesu w firmie na bazie informacji z systemów operacyjnych obsługujących dany proces. Konsolidacja kompletu informacji o danym procesie pozwala na jego szczegółową analizę, monitorowanie oraz wyciąganie wniosków, na których podstawie możliwa jest identyfikacja kroków wymagających optymalizacji lub zmian koniecznych do osiągnięcia oczekiwanych wyników biznesowych. Produkty Partnera Celonis for Consulting Nasza
współpraca
Crestt posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu oraz wykorzystaniu rozwiązań Celonis w analizie procesów biznesowych klientów. Posiadamy dedykowany zespół przeszkolonych oraz certyfikowanych inżynierów oraz analityków biznesowych wspierających klientów na każdym etapie wdrożenia rozwiązania oraz prowadzenia projektu. Nasze doświadczenie zostało potwierdzone udanymi wdrożeniami w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. EMS System Celonis Studio Process Mining Core
Kompetencje
Celonis jest liderem technologicznym w zakresie rozwiązań dedykowanych do analizy procesów biznesowych. Firma stworzona w roku 2011 w Niemczech obecnie posiada klientów na całym świecie ze wszystkich branż współczesnej gospodarki. Crestt współpracuje z Celonisem od 2017 roku, będąc pierwszym polskim partnerem w ekosystemie rozwiązań Celonis.
Modele współpracy

Slide Polityka prywatności Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). Wysokość kapitału zakładowego 105.000,00 PLN biuro@crestt.pl
+48 22 416 00 60
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie