Slide Oracle PARTNERSTWA Głównymi produktami Oracle na których skupia się uwaga naszego zespołu to rozwiązania Golden Gate, Exadata oraz Oracle Data Integration. Budowa ekosystemu danych, przygotowanie architektury oraz strategii zarzadzania danymi w ramach środowiska bazodanowego to rodzaje projektów, które nasz zespół realizuje dzięki wieloletniemu doświadczeniu popartemu realizacją różnorodnych projektów. Produkty Partnera Data Integration Nasza
współpraca
Zespół Crestt posiada doświadczenie
w implementacji rozwiązań bazodanowych
w największych środowiskach
w Polsce. Posiadamy kompetencje zarówno związane z realizacja projektów w ramach hurtowni danych Oracle, jak i integracje oraz przygotowanie danych z systemów operacyjnych. Zespół Crestt ma kwalifikacje w zakresie technologii integracji oraz replikacji danych.
GoldenGate Exadata Oracle Database
Kompetencje
Dostawca technologii oraz aplikacji dedykowanych dla biznesu z dowolnej gałęzi rynkowej. Firma Oracle jest rozpoznawana głównie ze względu na technologie bazodanowe oraz, coraz częściej, jako dostawca szerokiej gamy aplikacji biznesowych oraz rozwiązań technologicznych skonsolidowanych pod jedną marką po szeregu akwizycji.
Modele współpracy

Slide Polityka prywatności Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). Wysokość kapitału zakładowego 105.000,00 PLN biuro@crestt.pl
+48 22 416 00 60
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie