Slide SAP PARTNERSTWA Wspieramy głównie technologie oparte o rozwiązania SAP HANA. Crestt to zespół wyspecjalizowanych konsultantów z zakresu utrzymania oraz rozwoju aplikacji analitycznych wykorzystujących silnik SAP HANA. Nasze kompetencje pozwalają na wsparcie klientów także w zakresie przygotowania raportów oraz analizy danych z wykorzystaniem narzędzi firmy SAP. Produkty Partnera Business Objects Nasza
współpraca
Crestt dysponuje kompetencjami w zakresie rozwiązań SAP dedykowanych do analizy oraz przetwarzania danych. Posiadamy doświadczony zespół osób od lat pracujących z technologiami SAP oraz posiadającymi biznesową wiedzę z zakresu wdrożenia oraz operacyjnego wykorzystania oferowanych technologii. BW/4HANA HANA Cloud HANA Marketing Cloud Fiori
Kompetencje
Powszechnie znany producent rozwiązań typu ERP. Firma SAP od wielu lat z wykorzystaniem własnych nakładów R&D oraz poprzez szereg akwizycji rozwija swoja ofertę w zakresie produktów analitycznych. Firma SAP jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat i do grona jej klientów zalicza się wiele dużych podmiotów zarówno polskich firm jak i przedstawicielstw korporacji zagranicznych.
Modele współpracy

Slide Polityka prywatności Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). Wysokość kapitału zakładowego 105.000,00 PLN biuro@crestt.pl
+48 22 416 00 60
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie