Slide SalesForce PARTNERSTWA Nasze kompetencje skupiają się wokół głównego komponentu Salesforce czyli CRM oraz rozwiązaniach z zakresu marketingu, analityki oraz integracji. Posiadamy także kompetencje w zakresie rozwiązań branżowych (dawne rozwiązania Vlocity) oraz w zakresie platformy Force.com. Produkty Partnera Industries Nasza
współpraca
Crestt posiada zasoby pozwalające na odpowiednie przygotowanie oraz wdrożenie rozwiązania Salesforce. Posiadamy kompetencje pozwalające na przygotowanie architektury oraz odpowiedniego przepływu danych w przypadku integracji Salesforce z systemami on-premise używanymi do obsługi procesów w firmie. Analytics Marketing Cloud Sales Cloud Platform Einstein AI
Kompetencje
Salesforce jest jedną z najszybciej rozwijających się firm oferujących rozwiązania z zakresu zarządzania relacjami z klientami. Firma oferuje chmurową platformę CRM z szeregiem dodatkowych funkcjonalności skupionych wokół obsługi klienta. Oferowane rozwiązania wspierają firmy w utrzymaniu relacji z klientami oraz obsługujące proces sprzedaży i utrzymania klienta na każdym etapie jego kontaktu z firmą.
Modele współpracy

Slide Crestt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000673872, NIP: 522-308-93-47 („Crestt”). Wysokość kapitału zakładowego 105.000,00 PLN biuro@crestt.pl
+48 22 416 00 60
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Kompetencje Partnerstwa Modele współpracy Referencje Dla kandydatów O firmie